close
تبلیغات در اینترنت
اجزاء هیدرولیک و پنوماتیک
loading...

حفاظ پنجره آریا

درب آکاردئونی آريا

صنایع فلزی آریا

almassite

عامل اصلی تمام حرکاتی که در اطراف ما صورت می‌پذیرد،کمیتی به نام انرژی است‌.ایـن انرژی به صورت مختلف و با کارآیی‌های متفاوت که بشر آنها را طرح‌ریزی‌ نموده اسـت.توانسته سهم‌ بسزایی‌ در انـجام امـور داشته باشد.امروزه از رآکتورهای شیمیایی و انواع وسایل هیدرولیکی گرفته تا جابه‌جائی اجسام،همگی در گرو وجود این عامل ارزشمند می‌باشند.بهره‌گیری از انرژی در سیستم‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی‌ نیز به کار آمده است.توضیح عـملکرد این‌گونه سیستم‌ها،مبحثی…

اجزاء هیدرولیک و پنوماتیک

مظاهری بازدید : 8 سه شنبه 17 مهر 1397 نظرات ()

عامل اصلی تمام حرکاتی که در اطراف ما صورت می‌پذیرد،کمیتی به نام انرژی است‌.ایـن انرژی به صورت مختلف و با کارآیی‌های متفاوت که بشر آنها را طرح‌ریزی‌ نموده اسـت.توانسته سهم‌ بسزایی‌ در انـجام امـور داشته باشد.امروزه از رآکتورهای شیمیایی و انواع وسایل هیدرولیکی گرفته تا جابه‌جائی اجسام،همگی در گرو وجود این عامل ارزشمند می‌باشند.بهره‌گیری از انرژی در سیستم‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی‌ نیز به کار آمده است.توضیح عـملکرد این‌گونه سیستم‌ها،مبحثی است که کتاب آموزش مبانی و اجزاء هیدرولیک و پنوماتیک در شش فصل از جنبه‌های گوناگون به آن پرداخته است.

در فصل اول‌،ابتدا‌ به معرفی و توضیح مقدماتی دستگاه‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی پرداخته شده است.یـک سـیستم هیدرولیکی برپایهء عملکرد مایعات و یک سیستم پنوماتیک بوسیلهء عملکرد گازها طراحی شده‌اند.و سیال مورد استفادهء معمول در هریک‌ به‌ ترتیب روغن و هوا می‌باشد.در ابتدای فصل،تعریف درست و جامعی از این سیستم‌ها بـرای آشـنایی کلی خوانندگان ذکر شده است که بجاست به آن توجه گردد.در یک سیستم‌ هیدرولیکی‌،روغن موجود با ورود به یک دریچه موجب حرکت پیستون می‌گردد و در سیستم پنوماتیک هوای ما زاد در انتها،بـعد از عـملکرد سیلندر و پیستون به خارج هدایت می‌شود.سیستم‌های‌ پنوماتیک‌ دارای‌ توان بازدهی کمتر و دقت کم‌ محرک‌ها‌ نسبت‌ به انواع هیدرولیکی هستند.پمپ، مخزن روغن و شیر کنترل نیز از دیگر اجزاء یـک سـیستم هـیدرولیکی است و کمپرسور، محرک و شیر کـنترل‌ بـه‌ سـیستم‌ پنوماتیک تعلق دارند.

فصل دوم کتاب به توضیح‌ تخصصی‌ پمپ‌های هیدرولیکی و انواع آن اختصاص یافته است.پمپ‌های چرخ‌دنده‌ای دارای دو چرخ‌دنده بود.که به هـم جـفت مـی‌گردند و با‌ گردش‌ یکی‌،دیگری نیز به حرکت درمـی‌آید و بـنا به شکل دنده‌ها به‌ انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند.در پمپ‌های هیدرولیک پره‌ای،نیروی گریز از مرکز دارای نقشی بسیار کارآمد می‌باشد.دسـته‌ سـوم‌

 

پمـپ‌های‌ پیستونی می‌باشند.این پمپ‌ها دارای سیلندرهای کوچک و پیستون‌هایی به صورت رفـت‌ و برگشتی‌ هستند.تشریح عملکرد هر پمپ در کنار شکل و شمای آن بسیار بجا و در فهم مطالب مؤثر‌ است‌. اگر‌ احتمالا در یـک پمـپ نـقص و اشکالی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث در‌ اینجا‌ تحت‌ عنوان عیب‌یابی پمـپ‌ها و نـحوهء برطرف کردن آن مطرح شده است و در هر مورد راه‌حل‌های‌ ممکن‌ به‌ صورت جدول‌هایی طرح گردیده است.

کـمپرسورهای هـوا،عـنوان فصل سوم می‌باشد.این کمپرسورها در‌ سیستم‌های‌ پنوماتیک با استفاده از یک گاز تـراکم‌پذیر عـمل مـی‌نمایند و در سیستم‌های هیدرولیک از‌ مایعی‌ سیال‌ بهره می‌گیرند.در این قسمت توضیحات،علل گوناگون ایجاد نقص در عـملکرد کـمپرسورها و نـحوهء‌ رفع‌ آن بیان شده است که جدول زیر نمونه‌ای از این راه‌حل‌ها می‌باشد.در‌ مدارهای‌ هیدرولیکی‌ و پنـوماتیک نـیز مانند هر مدار دیگر،

یکسری علائم ترسیمی و کاربردی ویژه وجود دارد که معرفی‌ ایـن‌ عـلائم مـبحث فصل چهارم می‌باشد.مانند علامت L که نشان‌دهندهء دهانهء نشت می‌باشد‌ و یا‌ اعداد‌ 7،5،3،...که عـلائم دهـانه تخلیه‌اند. نویسنده در این قسمت در باب انواع شیرهای کنترلی در این‌ سیستم‌ها‌ نیز‌ صحبت نـموده اسـت.ایـن شیرها شامل گونه‌های پایت،قرقره‌ای و...هستند که در‌ نوع‌ پایت،سیال از مجرای مشخص با عملکرد یـک قـرقره‌ای می‌باشد که در جهت افقی در حرکت‌ است‌.انواع یکطرفه شیرهای کنترلی برخلاف انـواع دوطـرفه،جـریان را تنها در یک‌ جهت‌ در کنترل دارند.و با ایجاد اختلاف جریان‌ در‌ دو‌ جهت،سرعت محرک را کنترل می‌نمایند.مـعرفی‌ و شـناخت‌ مـحرک‌ها در فصل پنجم بیان شده است.در اینجا باید ذکر نمود محرک‌ها‌،اجزائی‌ هـستند بـه منظور جابه‌جائی و توقف‌،در‌ محل اعمال‌ نیرو‌ در‌ سیستم‌های هیدرولیک یا پنوماتیک نصب شده‌اند‌ و دارای‌ انواع خطی-دورانـی و...هـستند. اساس عملکرد محرک‌های خطی در سیستم‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی‌ مشابه‌ هم است.جزئیات سـاختمانی ایـنگونه محرک‌ها‌ در

دو سیستم توضیح‌ داده‌ شده است.در مـحرک‌های دورانـی‌ فـشار‌ ناشی از روغن،عامل اتصال پره‌ها به مـوتور مـی‌باشد.این محرک‌ها دارای کاربرد‌ بسیار‌ زیادی می‌باشند ولی متأسفانه در‌ این‌ قسمت‌ حتی چند کاربرد‌ آنـان‌ بـه‌طور نمونه بیان نشده‌ است‌ و فـقط بـه بیان تـیتروار مـطالب پرداخـته شده است.

تئوری هوای فشرده عـنوان فـصل ششم‌ است‌.در ابتدای فصل نمونه‌ای از هوای‌ مرطوب‌ فشرده و ایجاد‌ رطوبت‌ نسبی‌ هـمراه بـا ذکر مسائل‌ متعدد برای تفهیم ایـن تئوری ذکر گشته اسـت.یـک گاز نیز می‌تواند به طـریق گـوناگون‌ در‌ فضا پخش و یا فشرده گردد که‌ البته‌ در‌ این‌ میان‌ از قوانین گازها‌ نیز‌ پیـروی مـی‌نماید.در زمان ایجاد این فشردگی در واقـع کـاری انـجام می‌شود که نـحوهء مـحاسبهء مقدار‌ این‌ کار‌ در ایـن قـسمت بر صورت،چند مسأله‌ تفهیم‌ شده‌ است‌ و نشان‌دهندهء‌ این‌ است که مقدار کار انـجام شـده بستگی به شرایط موجود و ویژگی‌های گـاز دارد.ضـعف کلی کـه در ایـن کـتاب به چشم می‌خورد شـروع جسته‌گریخته مطلب و عدم توضیح‌ و تفهیم کامل آنهاست و می‌توان کتاب را بیشتر به یک بروشور تشبیه نـمود و نـویسنده به درستی نتوانسته است مفاهیم مـوردنظر خـود را در قـالب مـطالب بـرساند.همچنین قیمت کـتاب نـیز با‌ توجه‌ به کم بودن حجم آن باید تجدیدنظر گردد.در کل این کتاب برای آشنایی مقدماتی بـا سـیستم‌های هـیدرولیکی و پنوماتیکی مفید می‌باشد و کسب اطلاعات بیشتر در ایـن مـورد،مـباحثی تـخصصی‌ و جـامع‌ را مـی‌طلبد.این کتاب برای دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای-مهندسین صنایع و کارخانجات و نیز افراد علاقه‌مند مفید می‌باشد.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 85
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 22
 • باردید دیروز : 12
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 57
 • بازدید ماه : 168
 • بازدید سال : 168
 • بازدید کلی : 1,304